תוצאה
קטגוריה
13 / 12
93%
מגדר
86 / 77
90%
כללי
153 / 135
89%