תוצאה
קטגוריה
12 / 11
92%
מגדר
67 / 60
90%
כללי
153 / 137
90%