תוצאה
קטגוריה
12 / 5
42%
מגדר
67 / 32
48%
כללי
153 / 101
67%