תוצאה
קטגוריה
13 / 9
70%
מגדר
86 / 56
66%
כללי
153 / 72
48%