תוצאה
קטגוריה
17 / 11
65%
מגדר
67 / 43
65%
כללי
153 / 113
74%