תוצאה
קטגוריה
21 / 20
96%
מגדר
86 / 79
92%
כללי
153 / 140
92%