תוצאה
קטגוריה
18 / 11
62%
מגדר
86 / 53
62%
כללי
153 / 66
44%