תוצאה
קטגוריה
13 / 4
31%
מגדר
86 / 22
26%
כללי
153 / 23
16%