תוצאה
קטגוריה
21 / 19
91%
מגדר
86 / 71
83%
כללי
153 / 114
75%