תוצאה
קטגוריה
12 / 4
34%
מגדר
67 / 31
47%
כללי
153 / 100
66%