תוצאה
קטגוריה
2 / 2
100%
מגדר
86 / 48
56%
כללי
153 / 60
40%