תוצאה
קטגוריה
19 / 4
22%
מגדר
67 / 19
29%
כללי
153 / 83
55%