תוצאה
קטגוריה
15 / 10
67%
מגדר
86 / 39
46%
כללי
153 / 47
31%