תוצאה
קטגוריה
15 / 15
100%
מגדר
86 / 82
96%
כללי
153 / 145
95%