תוצאה
קטגוריה
15 / 6
40%
מגדר
86 / 27
32%
כללי
153 / 30
20%