תוצאה
קטגוריה
9 / 9
100%
מגדר
67 / 61
92%
כללי
153 / 138
91%