תוצאה
קטגוריה
15 / 14
94%
מגדר
86 / 78
91%
כללי
153 / 139
91%