תוצאה
קטגוריה
8 / 2
25%
מגדר
67 / 4
6%
כללי
153 / 32
21%