תוצאה
קטגוריה
13 / 10
77%
מגדר
86 / 70
82%
כללי
153 / 102
67%