תוצאה
קטגוריה
12 / 8
67%
מגדר
67 / 52
78%
כללי
153 / 124
82%