תוצאה
קטגוריה
18 / 10
56%
מגדר
86 / 51
60%
כללי
153 / 63
42%