תוצאה
קטגוריה
15 / 5
34%
מגדר
86 / 25
30%
כללי
153 / 27
18%