תוצאה
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
86 / 44
52%
כללי
153 / 53
35%