תוצאה
קטגוריה
18 / 5
28%
מגדר
86 / 10
12%
כללי
153 / 10
7%