תוצאה
קטגוריה
19 / 3
16%
מגדר
67 / 15
23%
כללי
153 / 68
45%