תוצאה
קטגוריה
21 / 16
77%
מגדר
86 / 42
49%
כללי
153 / 51
34%