תוצאה
קטגוריה
21 / 6
29%
מגדר
86 / 17
20%
כללי
153 / 17
12%