תוצאה
קטגוריה
21 / 9
43%
מגדר
86 / 28
33%
כללי
153 / 31
21%