תוצאה
קטגוריה
16 / 3
19%
מגדר
86 / 32
38%
כללי
153 / 38
25%