תוצאה
קטגוריה
18 / 3
17%
מגדר
86 / 8
10%
כללי
153 / 8
6%