תוצאה
קטגוריה
13 / 11
85%
מגדר
86 / 75
88%
כללי
153 / 128
84%