תוצאה
קטגוריה
15 / 8
54%
מגדר
86 / 34
40%
כללי
153 / 40
27%