תוצאה
קטגוריה
21 / 11
53%
מגדר
86 / 31
37%
כללי
153 / 37
25%