תוצאה
קטגוריה
15 / 7
47%
מגדר
86 / 33
39%
כללי
153 / 39
26%