תוצאה
קטגוריה
15 / 12
80%
מגדר
86 / 63
74%
כללי
153 / 81
53%