תוצאה
קטגוריה
13 / 3
24%
מגדר
86 / 20
24%
כללי
153 / 21
14%