תוצאה
קטגוריה
21 / 13
62%
מגדר
86 / 38
45%
כללי
153 / 46
31%