תוצאה
קטגוריה
13 / 8
62%
מגדר
86 / 55
64%
כללי
153 / 71
47%