תוצאה
קטגוריה
21 / 21
100%
מגדר
86 / 86
100%
כללי
153 / 152
100%