תוצאה
קטגוריה
18 / 15
84%
מגדר
86 / 65
76%
כללי
153 / 85
56%