תוצאה
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
86 / 47
55%
כללי
153 / 58
38%