תוצאה
קטגוריה
12 / 1
9%
מגדר
67 / 14
21%
כללי
153 / 67
44%