תוצאה
קטגוריה
12 / 10
84%
מגדר
67 / 56
84%
כללי
153 / 131
86%