תוצאה
קטגוריה
21 / 15
72%
מגדר
86 / 41
48%
כללי
153 / 50
33%