תוצאה
קטגוריה
12 / 9
75%
מגדר
67 / 55
83%
כללי
153 / 130
85%