תוצאה
קטגוריה
21 / 5
24%
מגדר
86 / 12
14%
כללי
153 / 12
8%