תוצאה
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
86 / 43
50%
כללי
153 / 52
34%