תוצאה
קטגוריה
8 / 4
50%
מגדר
67 / 12
18%
כללי
153 / 59
39%