תוצאה
קטגוריה
18 / 4
23%
מגדר
86 / 9
11%
כללי
153 / 9
6%