תוצאה
קטגוריה
12 / 2
17%
מגדר
67 / 16
24%
כללי
153 / 70
46%